UPISI U I. GIMNAZIJU

(jezični i klasični program)

U subotu, 25. srpnja 2020. ljestvice poretka postaju konačne, a upis treba potvrditi.

Učenici koji ostvare pravo upisa u I. gimnaziju Split nakon objave konačne ljestvice poretka dužni su dostaviti:

  1. Ispunjenu i potpisanu upisnicu koja treba biti ispisana isključivo sa stranice www.upisi.hr .

Potrebno je pažljivo provjeriti koje su rubrike, nakon ispisa, ostale neispunjene podacima iz sustava te ih čitko ispuniti i potpisati se.

  1. Ispunjenu i potpisanu suglasnost  za korištenje osobnih podataka koja školi omogućuje, između ostaloga, i objavu popisa učenika po razrednim odjeljenjima na web stranici. Obrazac za suglasnost možete naći ovdje:  Obrazac Suglasnost_roditelja_za_koristenje_osobnih_podatka_ucenika
  2. Dokumente o dodatnim bodovima ukoliko je učenik na njih ostvario pravo. Iznimno, ne treba dostavljati potvrdu ako se radi o:
  • natjecanjima iz znanja (Agencija za odgoj i obrazovanje)
  • sportskim natjecanjima (Hrvatski školski sportski savez).

Dostava gore navedene dokumentacije o upisu u 1. razred srednje škole u I. gimnaziju Split, Teslina 10, je 27.7.2020.g. od 08.00 do 14.00 sati OSOBNO ili na MAIL upisi@gimnazija-prva-st.skole.hr

GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU (SKENIRANU ILI SLIKANU) ELEKTRONIČKIM PUTEM MOŽE POSLATI SAMO RODITELJ/SKRBNIK, A U E-PORUCI DUŽAN JE DOSTAVITI I SVOJ OSOBNI KONTAKT (BROJ TELEFONA, BROJ MOBITELA) KAKO BI GA ŠKOLA MOGLA KONTAKTIRATI.

VAŽNO!

Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanom roku gube pravo upisa ostvarenog u ljetnom upisnom roku.

 

 

LETAK ZA OSMAŠE

PROMOTIVNI VIDEO O ŠKOLI

 

Natječaj za upis učenika u 1. razred u školskoj godini 2020./2021. 

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

U prvi razred jezičnog i klasičnog programa I. gimnazije upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje.

Za upis u 1. razred prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju:

ZAJEDNIČKI ELEMENTI VREDNOVANJA KANDIDATA
Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;
– Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik;
– Zaključne ocjene triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima i to: za upis u jezični program: Povijest, Geografija i Biologija, te za klasični program :Povijest, Geografija i Biologija, a ako je učenik učio Latinski jezik boduje se umjesto Biologije.

Drugi strani jezik:

Škola će, koliko to god bude moguće, pratiti želje učenika pri konačnom odabiru drugog stranog jezika. Isto tako formirat ćemo početne i napredne grupe gdje to bude moguće a posebno iz talijanskog i njemačkog jezika.