Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće  o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu   
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu  
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu  
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu