Knjižnica

O KNJIŽNICI

Knjižnica je osnovana 1992. Građa se sastoji od naslova koji su u funkciji nastave jezičnog i klasičnog usmjerenja.

U knjižnici se čuva vrlo vrijedna zbirka povijesnih rariteta koja je 1993. godine upisna preko Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u registar kulturnih spomenika.

Danas uvodimo kompjutersko poslovanje, Internet kao i multimedijalni pristup sadržajima iz znanosti, jezika, umjetnosti itd.

Cilj nam je da naši korisnici kroz odgoj i obrazovanje dobiju brzu i točnu informaciju o sadržajima koji ih zanimaju i koji su im potrebni i da razviju svoje potencijale za kreativnost i primjenu znanja.

CILJEVI I ZADACI

Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS)

Cilj obrazovanja:

 1. Stjecanje osnova za uspješno uključivanje u rad,gospodarstvo i suvremenu tehnologiju utemeljenu na znanju kao i uključivanje u društvo te korištenje znanja kao ključnog orjentira u globalizacijskom svijetu
 2. Društvo koje uči
  Temelji se na:
  – znanju i informacijama
  – potrebi i praksi cjeloživotnog učenja
  – promjeni tradicionalnog elitističkog obrazovnog sustava
 1. Školska knjižnica
  – Pravo na pristup informacijama i znanjima na svim medijima
  – Zadaća osuvremenjivanja odgojno-obrazovnog procesa
  – Usklađenost djelatnosti s potrebama i mogućnostima korisnika
  – Partnerstvo i suradnja
 1. XXI. Stoljeće
  – Globalizacija
  – Spoznaje o kulturnim i dr.različitostima
  – Međunarodne smjernice i dogovori
  – Ulazak u Europsku uniju
  – Načela demokratskog i humanog društva koje uči
 1. Temeljne vještine
  – Učiti kako se uči
  – Komunikacija na materinjem i stranim jezicima
  – Vještine suradnje
  – Uporaba informacijske tehnologije
  – Vještina rješavanja problema
  – Vještina kritičkog mišljenja

USMJERENOST NA KORISNIKA

 1. Individualizacija poučavanja
 2. Informatička tehnologija
 3. Rad u malim grupama,paru i individualno
 4. Korelacija među predmetima
 5. Interdisciplinarnost i multimedijalnost

Radno vrijeme je uvijek u turnusu učenika od 8 -14 sati i poslijepodne od 14 -20 sati.
Telefon: 021/315-477

Knjižničarka:
Ivana Debak, prof.
zamjena: Ana Krajinović