Nagrade i priznanja

1. Ministrovo priznanje za kvalitetan, kreativan i uspješan rad u 2003. godini
2. Zlatni grb grada Splita u 2000. godini
3. Nagrada grada Splita za 1990. godinu
4. Zlatna plaketa Udruge za šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita za 2001. godinu
5. Zlatna plaketa Saveza športskih društava, Split 1994. godine