Ravnateljica

Dobrila Gotovac Stipaničev prof. matematike i fizike

Stručni suradnici

Sonja Vedrana Runjić stručni suradnik-psiholog
Ines Grbešić stručni suradnik- pedagog
Ivana Debak stručni suradnik-knjižničar

 Nastavnici

Jurica Barišin prof. matematike i fizike
Josipa Bašić mag. grčkog i latinskog jezika
Antonia Batić mag. edukacije matematike i fizike
Dijana Ledić Begonja prof. filozofije i sociologije
Katarina Bonačić prof. likovne umjetnosti
Tina Božić mag. sociologije
Iris Božić Grubić prof. povijesti i likovne umjetnosti
Ana Borovina prof. talijanskog i engleskog jezika
Ivan Braica mag. edukacije latinskog i grčkog jezika
Vesna Brkljačić Sršen prof. biologije i kemije
Sanda Cambj prof. hrvatskog jezika i književnosti
Ivana Ćurin prof.biologije i kemije
Ivan Ćurlin mag. edukacije njemačkog i talijanskog jezika i književnosti
Suzana Čajić prof. hrvatskog i latinskog jezika
Vedrana Čaljkušić- Čulić prof. engleskog jezika i povijesti
Damira Čupić prof. matematike i fizike
Nikša Dodoja prof. povijesti i latinskog jezika
Jurica Dukan prof. povijesti
Mirko Đerek prof. tjelesne i zdravstvene kulture
Tina Franić prof. geografije i sociologije
Lea Grandić Vorkapić prof. biologije i kemije
Olga Granić prof. engleskog jezika
Ante Grković prof. grčkog i latinskog jezika
Bernarda Gudelj mag. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije
Marina Kukoč prof. matematike i fizike
Dijana Ligutić prof. matematike i fizike
Petra Ljubičić prof. francuskog jezika i filozofije
Tajana Laura Marinić prvostupnik fizike
Richard Martinić prof. tjelesne i zdravstvene kulture
Tomislav Matić prof. tjelesne i zdravstvene kulture
Željka Mimica prof.engleskog jezika i njemačkog jezika
Marga Mihaljević prof. biologije i kemije
Linda Palameta prof. talijanskog i španjolskog jezika
Koraljka Pejić prof.engleskog i talijanskog jezika
Andrea Rajić prof. glazbene umjetnosti
Pino Repanić mag. edukacije povijesti
Maristela Rubić prof. matematike i informatike
Sonja Vedrana Runjić prof. psihologije
Davor Stipan prof. geografije
Marina Surjan prof. matematike i fizike
Jasna Šegrt prof. biologije i kemije
 Branimir Šilović mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i mag. edukacije engleskog jezika i književnosti
Tea Štimac prof. talijanskog jezika i književnosti
Ivica Šušić prof. hrvatskog jezika i književnosti
Sanja Utrobičić prof. engleskog i njemačkog jezika i književnosti
Maristela V. Viličić prof. engleskog i francuskog jezika
Ivona Vladović prof. matematike i fizike
Svjetlana Volarević prof. hrvatskog jezika i književnosti
Josipa Vujčić prof. likovne umjetnosti
Anita Vuletin prof. vjeronauka
Snježana Živković prof. glazbene kulture
Jerko Župa prof. vjeronauka – dipl.kateheta

Administracija

Ivanka Pelivan školska tajnica
Ina Knežević voditelj računovodstva
Senka Franić administrativni radnik
Ljiljana Čorić Pleić administrativni radnik

Tehničko i pomoćno osoblje

Tanja Selak spremačica
Dragica Babić spremačica
Neda Jurić spremačica
Vedran Tukić domar-kotlovničar