Učenici – 4. razredi

RAZREDNIK: Gorana Matić, prof. | UČENICI: Arben Ajeti, Toni Baković, Marina Budimir, Josip Ivkošić, Zrinka Janković, Karlo Karninčić, Klara Krstinić, Tina Krželj, Ivan Kušeta, Josip Ljubičić, Karla Marija Marunica, Iva Leona Medvidović, Bruna Mladinić, Dea Mužinić…

Učenici – 3. razredi

RAZREDNIK: Ivana Curać, prof. | UČENICI: Petra Baković, Nola Bonači, Tonko Božić, Dorotea Bralo, Iva Ćurić, Mirna Jurjević Škopinić, Donat Kardum, Monika Labrović, Ivan Lončar, Lea Madunić, Tomi Matas, Domagoj Matijević, Luka Samuel Mihalj, Margarita Mladinić…

Učenici – 2. razredi

RAZREDNIK: Olga Granić, prof. | UČENICI: Lea Alić, David Apolloni, Ana Avramović, Jan Bakić, Kristina Barač, Ana Barić, Luka Botteri, Luka Gizdavčić, Karla Guvo, Sara Jurić, Matea Kaćunić, Luka Koludrović, Nikola Marin, Manal Naser Eddin, Marko Pecotić, Petar Peko…

Učenici – 1. razredi

RAZREDNIK: Snježana Kaštelan, prof. | UČENICI: Petra Bilela, Toni Bugarin, Ivana Ćaleta, Hana Dobronić, Luka Galinović, Nika Hell, Nina Jukić, Nina Ninčević, Ivana Omelić, Anđela Prodan, Rahela Radošević, Lara Sartori, Lucija Sikirica, Lara Smodlaka, Josipa Soža…